Iska grup, İnsan Kaynakları politikaları, grubumuzun değerlerini tüm işleyişinde yansıtacak şekilde oluşturulmuştur.

İK Politikalarımız:

Grubumuzun hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü grubumuza çekip bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda çalışmak için en çok tercih edilen grup olmak,

Grubumuzun yenilikçi, müşteri odaklı, esnek, şeffaf ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,

Yönetim kadromuza, geniş ve çok boyutlu bakış açısı, esnek ve yenilikçi yönetim yaklaşımları ile ekiplerini hedef ve stratejilerimizi gerçekleştirmek için motive etmelerinde yardımcı olmak,

Grubumuz bünyesindeki farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren iştiraklerimizdeki “en iyi uygulamaları” paylaşmak ve yaygınlaştırmak,

Çalışan memnuniyetini öngörülü ve ilerici insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, dinamik, etkili ve motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturmak,

Grubumuzun çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlikçi bir yaklaşımla yansıtmak,

Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleyerek, hizmet kalitesi, çalışan başarısı ve bağlılığı konularında faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde farklılaşmaktır